Seznamte se, prosím, datová schránka

Když rozeberete obě slova, pak Vám musí být jasné, že datová znamená něco s daty, a to zřejmě s počítačovými. Schránka je zase jasné, že se někam ta data musí uschovat. A že Vám tento systém nebude fungovat bez kvalitního počítačového programu , to je jasné také.

Ale co teď s těmito laickými informacemi? To skutečně nestačí.
K výše zmíněnému přidejme to, že účelem zřizování datových schránek je doručování dokumentů, které byste jinak posílali emailovou komunikací, nebo starou známou poštou.

V čem je to jiné?

Datová schránka, nebo též elektronické úložiště, je místo, kam odesíláte dokumenty orgánům veřejné moci, nebo finančnímu úřadu, a z tohoto místa si příjemce uložené dokumenty odebírá.
Možná si řeknete, že emailová schránka je úplně to samé, jako datové schránky. Ale pravda to není. Toto úložiště má rozhodně priority, které se s emailovou poštou srovnávat nedají.

· Je rozhodně lépe zabezpečeno, než emailová schránka.
· Obsahuje virtuální obálku, která je opatřena časovým razítkem a e razítkem, čili elektronickou značkou, a vlastní zpráva má podobu přílohy.
· Právní váha je stejná, jako u doručení do vlastních rukou.
· Vyzvednutí zprávy z datové schránky je omezeno časově, ale Vy nemusíte urgovat její vyzvednutí příjemcem. Zpráva je po určitém čase považována za doručenou.

Co tím získáte?

Softwarový program
· Vám umožní dokumenty nejen odesílat v jakémkoliv typu souboru, ale dokonce dokáže dokumenty archivovat,
· dokáže obsluhovat více datových schránek najednou,
· dokumenty umí vytisknout,
· zajistí autentičnost odesílatele, čili Vaši osobu.

Získáte jednoduchý komunikační systém, při kterém ani nemusíte vstát od svého pracovního stolu. Předávání důležitých dokumentů je bezstarostné a rychlé. Software pracuje za Vás. Nestaráte se o to, zda příjemce převzal, či nikoli. Vy svou povinnost splníte.
Už Vám alespoň něco říká pojem datová schránka?