Mají zvířata duši?

Rychlý úprk před dravou šelmou na strom charakterizoval každodenní život nejen našich předků. V pravěku bylo riziko útoku bengálského tygra na člověka podobné jako v dnešní době neštěstí při dopravní nehodě. Ve vykopávkách prvních měst jihovýchodního Turecka byly interiéry domů vybarveny sytě červenou barvou siluet býků. Až téměř náboženský kult rohatého ďábla se dochoval i v pozdější Minojské civilizaci na Krétě. Lidé v té době skládali obětiny a chovali k dravcům velkou úctu. Zručnost při vyrábění zbraní odsunula všechny tvory na druhou kolej. Bivoj, český legendární hrdina, by o tom mohl vyprávět.Domácí mazlíček.jpg
Současná podoba našich vzájemných interakcí je velmi různorodá. Domácí mazlíčky vyzdvihujeme do nebes, bereme je na společné toulky přírodou, povídáme i mazlíme se s nimi. Jiné využíváme jako zdroj potravy, ošacení, pro pobavení v cirkusech či zoo.  Mezi nejúspěšnější velké savce moderní doby patří domestikovaný skot, prasata a ovce. Z pohledu evoluce zažívají tyto druhy nezměrný úspěch. Jakou cestu by volila v případě vlastní svobodné volby? Zůstala by v klecích či výbězích, v ohradách, v námi spravovaných úlech? Dětem předáváme informace o užitečnosti včel na rozdíl od zbytečnosti much. Pyl je ovšem sbírán hmyzem jen pro jeho potřebu. Právo na sebeurčení si vyhradil „člověk moudrý“ pro sebe.Dravá šelma.jpgNěmé tváře bereme jako majetek a také se k nim mnohdy chováme. Přitom i jiné druhy mají rozvinutý neuronový systém, cítí vjemy, emoce, bolest. Společenské tvory zavíráme do klecí. Osmák degu je často chován o samotě. Ve volné přírodě se sdružuje ve společenstvích o počtu několik desítek až stovek jedinců. Měníme násilnou formou jejich zvyky a obyčeje obdobným způsobem, jako jsme zušlechtili prvního souputníka člověka. Poslední vědecké výzkumy ukazují rychlejší obměny evoluce, než jsme dříve soudili. Zdivočelí psi v Moskevském metru nabírají rysy podobné vlkovi, a to už během pár generací.
Stále přetrvává názor, že jsme právem na vrcholu evoluce díky našich schopnostem.Biologie nicméně ukazuje přesnější pohled. Nemáme nic odlišného než ostatní. Vlastníme stejné buňky i neurony. Některé vlastnosti jsme jen rozvinuly o trochu více. Adaptace přisoudila jiným živočichům mnohem zajímavější schopnosti, které vědci intenzivně zkoumají. Želvušky dokáží přežít ve vesmíru v hibernaci několik let obdobně jako medvěd během zimního spánku. Večernímu letu netopýrů by se obdivoval každý operní zpěvák v případě, že by mohl slyšet jejich zpěv přesahující lidské možnosti v rozsahu i dynamice. V testu krátkodobé paměti předčil šimpanz Ayumu všechny univerzitní studenty, kteří se experimentu zúčastnili. Schopnost sebepoznání mají kromě primátů velcí savci nebo i čeleď havranovití. Současné znalosti o mysli a inteligenci zvířat se stále rozvíjejí a přinášejí nám ucelenější obraz našich souputníků na modré planetě. Důkazem postupné změny uvnitř nás, může být, zákaz vstupu člověka na jeden z nejvyšších vrcholů Moravskoslezských Beskyd platného od 1. 5. 2020 z důvodu snahy o obnovu téměř vyhynulé populace tetřeva hlušce.