Učte děti zacházet s penězi

Základy zacházení s penězi by měli předat všichni rodiče svým dětem. Vhodné je začít už od raného dětství. Můžete začít dětem vysvětlovat, že nemůžete koupit všechno, co dítě chce, protože peníz se musí vydělat, a ne každý jich má hodně. Vysvětlujte, že můžete koupit třeba jen kilo určitého druhu zeleniny, ovoce, určitý počet limonád a podobně. Dítě si pomalu začne zvykat, že nic není zadarmo.

Do šesti let– takto malé děti by neměly dostávat peníze pravidelně. Pokud jedou se školkou na výlet, pár korun jim dát můžete, dítě v tomto věku si dokáže koupit třeba zmrzlinu, a navíc jsou na výletech pod dozorem učitelek. Pravidelné kapesné ale není třeba.

6-12 let– děti v tomto věku už mohou dostávat pár korun, aby si mohly koupit nějakou drobnost, ale není to nutné. Dbejte spíše na to, aby měly u sebe rezervu pro případ potřeby. Ta se hodí když dítě musí jet ze školy jiným spojem, který má dražší jízdné, a podobně.

12-15let – děti jsou v pubertě, a začínají se zajímat o módní časopisy, kosmetiku a další záležitosti s tímto obdobím spojené. Je dobré po domluvě, za co může dítě utrácet, dávat spíše menší částky vícekrát měsíčně. Vyšší částka více svádí k utrácení.

15-19 let– studenti středních škol by měli dostávat pravidelně kapesné ve výši, v jaké vám rozpočet dovolí. Některé děti dostávají 500,- Kč týdně, některé méně či více. Většinou slouží k pokrytí výletů, cukráren a dalších volnočasových aktivit.

19-26 let– pokud se váš potomek rozhodne pro studium na vysoké škole, čeká vás hromada výdajů, kterým se nevyhnete. Kapesné bude spíše rozpočet na jídlo, dopravu, ubytování a školní pomůcky, což se může vyšplhat na desetitisíce korun měsíčně, což záleží na studovaném oboru.

Částka kapesného by měla záviset na několika aspektech:
– Příjmy rodiny
– Suma, kterou vynakládáte měsíčně na výdaje dětí (výdaje, které nejsou nezbytné, jako jsou časopisy, různé sladkosti apod.)
– Věk dítěte
– Schopnost dítěte se podílet na svých příjmech – pokud dítě může chodit na brigádu, mělo by toho využít