Sever proti Jihu

Říká se, že každý rok války pozastaví vývoj státu až na padesát let. A to nejen v oblasti průmyslu, ale i kultury a jiných odvětví lidské činnosti. Ačkoliv jsem svým založením pacifista, musím uznat, že některé války přinesly i něco pozitivního. Jedním z příkladů by mohla být válka Severu proti Jihu, které se také říká americká občanská válka (1861–1865).
vojáci v uniformách
§  Ta v oblasti kulturního života jedno pozitivum přinesla – zrušení otroctví.
Oni to ale ti bývalí otroci rozhodně ani v tuto chvíli neměli jednoduché. Přesto, že už s nimi nikdo nesměl zacházet jako s podřadným druhem člověka, moc rovnoprávnosti se nedočkali.
§  O jejich opravdovou svobodu a o jednotu země se velkou měrou zasadí tehdejší prezident ABRAHAM LINCOLN.
V rozhodující chvíli se ukáže jako opravdový vůdce a chce bojovat za svou zemi. Uvědomuje si, jaká nenávist panuje mezi Severem a Jihem.
o   Sever – v této části země se rychle rozrůstá průmysl. Seveřané chtějí rovnoprávnost, společné zákony, nízké daně, zrušení otroctví.
o   Jih – většinou jsou to plantážníci, kteří se bez otroků neobejdou. Proto chtějí prosadit, aby obě části země měly své vlastní zákony.

Ještě není vyhráno úplně

Americká občanská válka si vyžádala skoro milión obětí na životech. Ani po válce ale nemají bývalí otroci vyhráno.
§  Začíná vznikat skupina organizací, která si říká Ku – klux – klan.
Tato ilegální a rasistická organizace nesouhlasí se zrušením otroctví a prosazuje nadvládu lidí s bílou barvou pleti.
socha v parku
§  Přesto, že by mělo být lidstvo v současnosti morálně i kulturně mnohem dále, nebyla tato organizace stále ještě zrušena.
Je smutné, když stále ještě posuzujeme člověka podle barvy jeho kůže. Dalším z mužů, který se snažil o zrušení otroctví byl známý John Brown. Dva roky před vypuknutím války Severu proti Jihu se snažil vyvolat ozbrojené povstání. Za neúspěšný pokus byl popraven. Jeho jméno však známe dodnes.

Posted in Nezařazené