Jiný pohled na vzdělání

V dnešním uspěchaném světě je vzdělání pojem, který vyvolává představu určité instituce. Ať už je to školka pro nejmenší, základní, střední škola, vysoká nebo jazyková škola, vždy je to spojeno s osobou, která nás něco učí. Další formy vzdělávání jsou ty, které děláme jako nadstavbu ke svému dosavadnímu dosaženému vzdělání. Mohou to být jazykové kurzy, školení v rámci zaměstnání nebo lekce výtvarného umění. Zde je opět potřeba školitele. Někdy ale ani ti nejlepší učitelé nebo lektoři nedokáží to, co zvládnou sami lidé, kteří sice také dosáhli často vysokého vzdělání, ale mají i něco navíc. Tito lidé mají všeobecný přehled.
výuka v lese
Všeobecnému přehledu se člověk nenaučí v žádných hodinách ve škole, nejsou na to kurzy ani předražená školení. Člověk, který má všeobecný přehled, má vždy náskok před ostatními, a to jak v zaměstnání, tak ve škole.
Mít všeobecný přehled nejsou hodiny dřiny strávené nad biflováním odborných knih po večerech.
poznámkový sešit
Člověk s tímto darem má zájmy, které neustále zlepšují jeho paměť a pomáhají mu orientovat se v problematickém dění. Lidé s všeobecným přehledem listují v encyklopediích a vybírají si témata zajímavá právě pro ně, v televizi sledují hlavně dokumenty, zajímají se o umění a čtou. Čtení je jedna z nejlepších forem zábavného vzdělávání a navíc je to činnost, která udržuje mozek ve správné kondici. Takoví lidé si pak ověřují informace z různých zdrojů, nenechají se nachytat „lákavými sliby“ a umějí si určit priority. Vědí, že historie není jen dějepis s nudnými letopočty ve škole, ale že dějiny jsou velmi poučné. Vědí, že fyzika není jen učebnice plná strašidelných vzorečků, ale že je to vše kolem nás včetně fascinujícího vesmíru.
černoch s knihou
Ještě než nastoupí děti do povinné školní docházky, jsou zvídavé a zajímá je svět kolem nich. Poté tento zájem upadá a děti jsou vtaženi do učícího koloběhu a sami pak často ani neví, proč se vlastně musí všechno učit. Přitom učení může být zábava, jen je nutné vždy vědět, proč se co učíme. Neučíme se pro školu, ale pro život. Pokud tohle víme, všeobecný přehled získáme bez problémů.

Posted in Nezařazené