Jaké doklady musíte předat zaměstnavateli při nástupu do zaměstnání

Pokud s vámi budoucí zaměstnavatel nesepisoval žádné vstupní formuláře před nástupem do zaměstnání, připravte se na první den. Bude jich dost!
Co byste měli zaměstnavateli doložit při uzavírání nového pracovního poměru?
Poradíme vám!
hledání práce
·         V každém případě se musíte prokázat platným občanským průkazem.
·         Sebou máte zpravidla potvrzený formulář na vstupní lékařskou prohlídku, který vám budoucí zaměstnavatel již předal anebo vás zaměstnavatel vysílá na vstupní lékařskou prohlídku nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Lékařská prohlídka se řídí podle profese, kterou budete vykonávat. Vše vám zaměstnavatel vysvětlí. Připravte se raději na to, že lékařskou prohlídku budete platit. Ne vždy zaměstnavatel prohlídku hradí.
·         Musíte doložit Potvrzení o zaměstnání. Lidově se mu říká i zápočtový list. V poslední době se stává, že zaměstnanci Potvrzení o zaměstnání nedoloží. Zaměstnavatel na sebe bere riziko, že v případě nařízených exekucí u zaměstnance nebude provádět srážku na exekuce ze mzdy včas a může dojít k pokutě na straně zaměstnavatele. Na Potvrzení o zaměstnání (doklad, který se vydává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru) je každý zaměstnavatel totiž povinen uvést případné nařízené exekuce vůči zaměstnanci.
·         Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. další platné průkazy potřebné k provádění vaší profese.
·         Doklad o zdravotní pojišťovně. Zpravidla se dokládá „kartička“ zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel je ze zákona povinen vás do 8 kalendářních dnů od nástupu přihlásit na vaší příslušné zdravotní pojišťovně.
·         Často firmy posílají mzdu na účty, připravte si číslo vašeho bankovního účtu. Pravdou je to, že zaměstnavatel nesmí nařídit zaměstnanci poukazování mzdy na jeho účet. Ale skutečnost bývá jiná. Jsou firmy, zvláště se zahraniční účastí, které už ani nemají tzv. pokladny, které by mzdu vyplácely. Preferují proto odesílání mzdy na účty zaměstnanců.
·         Některé firmy požadují na určitou pozici výpis z trestního rejstříku. Pokud ano, personalista vám dá vědět předem.
·         Nebuďte překvapeni, když vás personalista bude fotit na zaměstnanecký průkaz. Focení by mělo být prováděno s vaším souhlasem.
·         Pokud budete uplatňovat daňové zvýhodnění na děti, vezměte si sebou rodné listy dětí.
podpis dokumentu
Nejsou potřeba hned první den nástupu, ale ve složce pro zaměstnavatele je můžete mít již připravené.  Jinak je můžete doložit do 30 dnů od nástupu do zaměstnání v případě, že i podepíšete tzv. daňové prohlášení. Tento tiskopis, který se nazývá „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ vám předá zaměstnavatel a zpravidla i poradí s jeho vyplněním, příp. sdělí další náležitosti.

Posted in Nezařazené